واشر با ک ف ت بالا است که از ک بدون آزبست تشک ل شده راه راه واشر فولاد ضد زنگ و پاکت PTFE. مناسب است، برا تجه زات تول د از فولاد-ش شه ا اندود شده با فشار اسم از حداکثر 1MPA و دما کار -20 ~ 200 است

Detailed description

. از PTFE پاکت مهر و موم برا ش شه اندود تجه زات
از  واشر با ک ف ت بالا است که از ک بدون آزبست موجدار واشر فولاد ضد زنگ و PTFE پاکت تشک ل شده است. مناسب است، برا تجه زات تول د از فولاد-ش شه ا اندود شده با فشار اسم از حداکثر 1MPA و دما کار -20 ~ 200 . با فولاد ضد زنگ حلقه راه راه، واشر PTFE پاکت کشش بس ار عال و آب بند عملکرد در هنگام استفاده م شود است. علاوه بر استحکام مکان ک مواد واشر، واشر مهر و موم صنعت اصطکاک کم و ثبات ش م ا از PTFE برخوردار

<سبک p="تراز متن: چپ؛">
از

<سبک p="تراز متن: چپ؛"> به گالر محصولات

<جدول عرض="100 ">

با image001 (001) .jpg نوع

PTFE پاکت واشر

< td="" عرض="383" valign="بالا" سبک="کلمه شکستن: شکستن همه؛"> <سبک p="تراز متن: مرکز">  با image002 (001) .jpg نوع

PTFE پاکت مهر و موم

در
از

ما در ک از تول د کنندگان پ شرو PTFE واشر پاکت و تام ن کننده، توجه ز اد به ک ف ت. اگر شما علاقه مند به محصولات ما ساخته شده در چ ن، خوش آمد د برا تماس با ما کارخانه برا اطلاعات ب شتر. ما به شما بهتر ن خدمات و ق مت رقابت ارائه

Hot Tags: PTFE پاکت واشر، چ ن، تول د کنندگان، کارخانه، ساخته شده در چ ن
محصولات مرتبط
Feedback